Oorzaken rug- en nekklachten

Rugklachten zonder directe oorzaak noemen we aspecifieke rugklachten. Het komt vaak voor dat mensen die hier langdurig last van hebben er maar moeilijk een oplossing kunnen vinden. Rob Krullaards constateerde als fysiotherapeut dat mensen met rugklachten regelmatig terugkwamen. Hij ontdekte een belangrijke oorzaak van lage rug- en nekklachten een scheefstand van het bekken ten opzichte van de wervelkolom is.

Bekkenscheefstand

Een scheefstand van het bekken leidt tot fricties (verwringingen) in de wervelkolom waardoor wervels een andere stand aannemen en zenuwen bekneld kunnen raken. Lage rug- en nekklachten zijn daarvan het gevolg. De KPR therapie is erop gericht deze belemmeringen weg te nemen door het bekken recht te zetten en de positie van de wervelkolom te normaliseren.